Φυσική | Ά ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

Διδακτέα Ύλη 2020/2021

Θα χρησιμοποιηθούν τα βιβλία:

  • Η Φυσική με πειράματα, Α΄ Γυμνασίου, της Συγγραφικής Ομάδας: Γ. Θ. Καλκάνη, κ.ά., ΙΤΥΕ, «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ»

  • Βιβλίο Καθηγητή Α΄ Γυμνασίου, της Συγγραφικής Ομάδας: Γ. Θ. Καλκάνη, κ.ά. , ΙΤΥΕ,

  • Πρόσθετο υλικό για τα 12 φύλλα εργασίας:

  • Φυσική Β΄ Γυμνασίου, Εργαστηριακός οδηγός των Ν. Αντωνίου, Π. Δημητριάδη, κ.ά.,

 

Τίτλος

 

Εργαστηριακή δραστηριότητα

 

1. Μετρήσεις μήκους – Η Μέση Τιμή

 

Η Φυσική με Πειράματα, φύλλο εργασίας (1).

 

2.Μετρήσεις Χρόνου – Η Ακρίβεια

 

Η Φυσική με Πειράματα, φύλλο εργασίας (2).

 

3.Μετρήσεις μάζας – Τα διαγράμματα

 

Η Φυσική με Πειράματα, φύλλο εργασίας (3).

 

 

 

 

  

 

4.Μέτρηση όγκου

 

Φυσική Β΄ Γυμνασίου, Εργαστηριακός οδηγός (νέος)

 

 

Εργαστηριακή άσκηση 2

 

 

 

Φυσική Β΄ Γυμνασίου, Εργαστηριακός οδηγός (νέος)

5.Μέτρηση Πυκνότητας 
 Εργαστηριακή άσκηση 3
 

 

Εργαστηριακή άσκηση 4

  
6.ΜετρήσειςΗ Φυσική με Πειράματα,
Θερμοκρασίας – Ηφύλλο εργασίας (4).
Βαθμονόμηση 
  

 

 

 

 

  

 

7.Από τη Θερμότητα στη Θερμοκρασία – Η Θερμική Ισορροπία

 

Η Φυσική με Πειράματα, φύλλο εργασίας (5).

 

8.Το Ηλεκτρικό βραχυ- Κύκλωμα – Κίνδυνοι και

«Ασφάλεια»

 

Η Φυσική με Πειράματα, φύλλο εργασίας (10).

 

9.Από τον Ηλεκτρισμό στον Μαγνητισμό – ΄Ενας Ηλεκτρικός (ιδιο-) Κινητήρας

 

Η Φυσική με Πειράματα, φύλλο εργασίας (11).

  

 

 

 

 

10.Από το Μαγνητισμό στον Ηλεκτρισμό – Μια Ηλεκτρική (ιδιο-) ΓεννήτριαΗ Φυσική με Πειράματα, φύλλο εργασίας (12).

 

 

 

Αρχεία

    • Σχολικό βιβλίο, κατεβάστε το εδώ