Φυσική | ΄Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

Διδακτέα Ύλη 2019/2020

Θα χρησιμοποιηθούν τα βιβλία:

Φυσική Γ΄ Γυμνασίου, των Ν. Αντωνίου, Π. Δημητριάδη, κ.ά. 2015, ΙΤΥΕ ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ.

Φυσική Γ΄ Γυμνασίου, Εργαστηριακός οδηγός, των Ν. Αντωνίου, Π. Δημητριάδη, κ.ά. 2015, ΙΤΥΕ ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ.

Φυσική Γ΄ Γυμνασίου, Τετράδιο Εργασιών, των Ν. Αντωνίου, Π. Δημητριάδη, κ.ά. 2015, ΙΤΥΕ ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ.

 

Διδακτική ενότηταΣυνιστώμενες διδακτικές πρακτικές / ΠαρατηρήσειςΠροτεινόμενος αριθμός διδακτικών ωρών
Κεφ 1, Ηλεκτρική δύναμη και φορτίο8
Από το κεχριμπάρι στον υπολογιστήΝα διδαχθεί 
1.1 Γνωριμία με την ηλεκτρική δύναμηΝα διδαχθεί 
1.2 Το ηλεκτρικό φορτίοΝα διδαχθεί 
1.3 Το ηλεκτρικό φορτίο στο εσωτερικό του ατόμουΝα διδαχθεί 
1.4 Τρόποι ηλέκτρισης και η μικροσκοπική ερμηνεία

Να διδαχθεί

Να μην διδαχθεί η υποενότητα
-«ηλέκτριση με επαγωγή»
-«ηλέκτριση μονωτών με επαγωγή»

https://phet.colorado.edu/el/simulation/balloons-and-static-electricity

https://phet.colorado.edu/el/simulation/john-travoltage

http://www.seilias.gr/index.php?option=com_content&task=view&id=167&Itemid=32&catid=20

http://www.seilias.gr

/index.php?option=com_content&task=view&id=75&Itemid=32&catid=20

 
1.5 Νόμος του Κουλόμπ

Να διδαχθεί ποιοτικά χωρίς ασκήσεις που να στηρίζονται στη μαθηματική σχέση

http://photodentro.edu.gr/v/item/ds/8521/1649

Να μη διδαχθεί η υποενότητα «΄Ελξη μεταξύ φορτισμένου και ουδέτερου αγωγού».

 
1.6 Το ηλεκτρικό πεδίοΝα μη διδαχθεί 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

ΟΧΙ ερωτήσεις – ασκήσεις ή επιμέρους ερωτήματα τα οποία αναφέρονται σε ύλη που αφαιρέθηκε.

Να μην γίνουν οι ασκήσεις 1 και 3.
Η άσκηση 2 να διδαχθεί ανάλογα με τις δυνατότητες των μαθητών.

Εργαστηριακή δραστηριότητα

Εργαστηριακή Άσκηση 1, «Ηλεκτρικές αλληλεπιδράσεις».
Να γίνει αναφορά στην έννοια του ηλεκτρικού πεδίου.

 
Κεφ. 2, Ηλεκτρικό Ρεύμα16
Ηλεκτρικό ρεύμα και σύγχρονος πολιτισμόςΝα διδαχθεί 
2.1 Το ηλεκτρικό ρεύμαΝα διδαχθεί 
2.2 Ηλεκτρικό κύκλωμα

Να διδαχθεί

Να μην διδαχθεί η υποενότητα «Η διαφορά δυναμικού στο ηλεκτρικό κύκλωμα», αλλά να δοθεί η ποιοτική προσέγγιση της έννοιας της διαφ. δυναμικού.

Να μην διδαχθούν οι παράγραφοι
-«Ταχύτητα των ηλεκτρονίων στο ηλεκτρικό κύκλωμα».
– «Προέλευση των ηλεκτρονίων σ’ ένα κύκλωμα».

Να διδαχθεί η σχηματική αναπαράσταση ηλεκτρικού κυκλώματος «εικόνα 2.23»

 
2.3 Ηλεκτρικά δίπολα

Να διδαχθούν η εισαγωγή και οι υποενότητες:
– «Αντίσταση του διπόλου»
-«Νόμος του Ωμ»

Να μην διδαχθεί το τμήμα που αρχίζει με τη φράση «ισχύει ο νόμος του Ωμ για κάθε ηλεκτρικό δίπολο;» ως το τέλος της υποενότητας.

Να μην διδαχθούν:
– «Νόμος του Ωμ και μικρόκοσμος»
– «Μικροσκοπική ερμηνεία της αντίστασης ενός μεταλλικού αγωγού»
Και
http://www.seilias.gr/index.php?option=com_content&task=view&id=21&Itemid=32&catid=18
http://www.seilias.gr/index.php?option=com_content&task=view&id=184&Itemid=32&catid=18

Σημ. Να δοθεί ιδιαίτερη βαρύτητα στο νόμο του Ohm, μέσω των εργαστηριακών ασκήσεων.

 
2.4 Παράγοντες από τους οποίους εξαρτάται η αντίσταση ενός αγωγούΝα μη διδαχθεί
(θα εξετασθεί στην β΄ λυκείου).
 
2.5 Εφαρμογές αρχών διατήρησης στη μελέτη απλών ηλεκτρικών κυκλωμάτων

Να διδαχθούν οι υποενότητες:
– «Σύνδεση αντιστατών»
– «Σύνδεση δύο αντιστατών σε σειρά»
– «Παράλληλη σύνδεση αντιστατών»

Σημ. Να δοθεί έμφαση στην έννοια της ισοδύναμης αντίστασης και να υποβαθμιστεί η διαδικασία απόδειξης των σχ. 2.19 και 2.22. Επίσης προτείνεται η εντατική χρήση των εργαστηριακών δραστηριοτήτων και όπου δεν είναι εφικτό να γίνει αναζήτηση σε γνωστά links.

https://phet.colorado.edu/el/simulation/legacy/circuit-construction-kit-dc

http://www.seilias.gr/index.php?option=com_content&task=view&id=258&Itemid=32&catid=18

http://photodentro.edu.gr/v/item/ds/8521/1623

http://photodentro.edu.gr/v/item/ds/8521/1599

 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

ΟΧΙ ερωτήσεις – ασκήσεις ή επιμέρους ερωτήματα τα οποία αναφέρονται σε ύλη που αφαιρέθηκε.

Να μην διδαχθούν ασκήσεις που περιλαμβάνουν σύνθετα ηλεκτρικά κυκλώματα, όπως η 10 (μέχρι δύο αντιστάτες).

Εργαστηριακή δραστηριότητα
– Να γίνουν οι εργαστηριακές ασκήσεις 2 (Ν. Ohm), 4, 5 (Σύνδεση αντιστατών) , 6 (Διακοπή και βραχυκύκλωμα).

Προτείνεται η μελέτη της συνδεσμολογίας αντιστατών να πραγματοποιηθεί μέσω των πειραματικών δραστηριοτήτων .

 
Κεφ. 3, Ηλεκτρική ενέργεια6
Ηλεκτρική ενέργεια και σύγχρονη ζωήΝα διδαχθεί 
3.1 Θερμικά αποτελέσματα του ηλεκτρικού ρεύματος

Να διδαχθεί η υποενότητα «Κάθε συσκευή από την οποία διέρχεται ηλεκτρικό ρεύμα θερμαίνεται»

Να μην διδαχθούν οι υποενότητες:
– «Πειραματική μελέτη φαινομένου Τζάουλ»
– «Νόμος του Τζάουλ»
– «Ερμηνεία του φαινομένου Τζάουλ»

Να διδαχθεί η υποενότητα «Εφαρμογές του φαινομένου Τζάουλ»

http://photodentro.edu.gr/v/item/ds/8521/1698

 
3.2 Χημικά αποτελέσματα του Ηλεκτρικού ρεύματοςΝα μην διδαχθεί 
3.3. Μαγνητικά αποτελέσματα ηλεκτρικού ρεύματος

Να διδαχθεί

Να διδαχθούν οι υποενότητες:
«εισαγωγή», «Ηλεκτρισμός και μαγνητισμός», Το πείραμα του Ερστεντ», «Ο ηλεκτρομαγνήτης», «Το μαγνητικό πεδίο ασκεί δυνάμεις στους ρευματοφόρους αγωγούς».

Σημ. Θεωρείται σκόπιμη η διδασκαλία αυτής της παραγράφου, αφού ο ηλεκτρομαγνητισμός έχει αφαιρεθεί από την ύλη της β΄ λυκείου.

Χρήσιμα links:
ttp://www.seilias.gr/index.php?option=com_content&task=view&id=303&Itemid=32&catid=20
https://phet.colorado.edu/el/simulation/legacy/magnets-and-electromagnets
http://photodentro.edu.gr/v/item/video/8522/968
http://photodentro.edu.gr/v/item/ds/8521/8577
http://photodentro.edu.gr/v/item/ds/8521/8572 http://photodentro.edu.gr/v/item/ds/8521/8581

 
3.4 Ηλεκτρική και μηχανική ενέργειαΝα μη διδαχθεί 
3.5 Βιολογικά αποτελέσματα του ηλεκτρικού ρεύματοςΝα μη διδαχθεί 
3.6 Ενέργεια και ισχύς του ηλεκτρικού ρεύματοςΝα διδαχθεί 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣΟΧΙ ερωτήσεις – ασκήσεις ή επιμέρους ερωτήματα τα οποία αναφέρονται σε ύλη που αφαιρέθηκε 
Κεφ. 4, Ταλαντώσεις3
ΠΕΡΙΟΔΙΚΕΣ ΚΙΝΗΣΕΙΣΝα μη διδαχθεί 
4.1 ΤαλαντώσειςΝα μη διδαχθεί. Μέσω παραδειγμάτων να εξηγηθεί τι είναι ταλάντωση. 
4.2

Να διδαχθεί η υποενότητα «Για να περιγράψουμε μια ταλάντωση … έως …και πλάτος της ταλάντωσης».

Εργαστηριακή δραστηριότητα.

Εργαστηριακή Άσκηση (7), «Πειραματικός έλεγχος των νόμων του Απλού εκκρεμούς».

 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣΟΧΙ ερωτήσεις – ασκήσεις ή επιμέρους ερωτήματα τα οποία αναφέρονται σε ύλη που αφαιρέθηκε. 
Κεφ 5. Μηχανικά κύματα8
Η ενέργεια ταξιδεύειΝα διδαχθεί 
5.1 Μηχανικά κύματαΝα διδαχθεί 
5.2 Κύμα και ενέργειαΝα διδαχθεί 
5.3 Χαρακτηριστικά μεγέθη του κύματος

Να διδαχθεί η πρώτη υποενότητα μέχρι την εξίσωση u = λf , χωρίς την απόδειξη.

Να μη διδαχθούν οι υποενότητες:
– «Κυματικά φαινόμενα: Ανάκλαση και διάθλαση των μηχανικών κυμάτων»
– «Ανάκλαση»
– «Διαθλάση»

Σημ.
α) Θα διδαχθούν αναλυτικά στην γ΄ λυκείου.
β) οι έννοιες ανάκλαση και διάθλαση θα παρουσιαστούν στο κεφ. για το φως.

https://phet.colorado.edu/el/simulation/wave-on-a-string

http://www.seilias.gr/index.php?option=com_content&task=view&id=87&Itemid=32&catid=24

 
5.4 ΄Ηχος

Να διδαχθεί

Σημ. Οδηγία για την ανάγνωση των εικόνων 5.10 και 5.15. «Παρουσιάζουν την αλλαγή της τιμής της ατμοσφαιρικής πίεσης λόγω της διάδοσης του ηχητικού κύματος. Η τιμή της πίεσης αλλάζει γύρω από την κανονική τιμή της ατμοσφαιρικής πίεσης».

 
5.5 Υποκειμενικά χαρακτηριστικά του ήχουΝα διδαχθεί 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣΟΧΙ ερωτήσεις – ασκήσεις ή επιμέρους ερωτήματα τα οποία αναφέρονται σε ύλη που αφαιρέθηκε. 
Κεφ. 6, Φύση και διάδοση του φωτός2
Φως: από τη μυθολογία στην τεχνολογίαΝα διδαχθεί 
6.1 όραση και ενέργειαΝα διδαχθεί 
6.2 Διάδοση του φωτός

Να διδαχθεί

Να μη διδαχθεί η υποενότητα «Αρχή του ελαχίστου χρόνου».

 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣΟΧΙ ερωτήσεις – ασκήσεις ή επιμέρους ερωτήματα τα οποία αναφέρονται σε ύλη που αφαιρέθηκε. 
Κεφ. 7, Ανάκλαση του φωτός3
7.1 Ανάκλαση του φωτός

Να διδαχθεί

Να μη διδαχθεί το ένθετο: «Ανάκλαση και αρχή του ελαχίστου χρόνου»

 
7.2 Εικόνες σε καθρέφτες

Να διδαχθεί

Να μη διδαχθούν οι υποενότητες:
– «Καμπύλοι καθρέφτες»
– «Σφαιρικοί καθρέφτες»
– «οπτικό πεδίο»

Σημ. ενδιαφέροντα links:

http://www.seilias.gr/index.php?option=com_content&task=view&id=229&Itemid=32&catid=17

http://www.seilias.gr/index.php?option=com_content&task=view&id=79&Itemid=32&catid=17

 
7.3 Προσδιορισμός ειδώλου σε κοίλους και κυρτούς καθρέφτεςΝα μη διδαχθεί 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣΟΧΙ ερωτήσεις – ασκήσεις ή επιμέρους ερωτήματα τα οποία αναφέρονται σε ύλη που αφαιρέθηκε. 
Κεφ. 8, Διάθλαση του φωτός3
Διάθλαση του φωτόςΝα διδαχθεί 
8.1 Το φως μέσα στην ύλη: Διάθλαση

Να διδαχθεί

Να μην διδαχθούν οι υποενότητες:
– «Διάθλαση και αρχή του ελαχίστου χρόνου»
– «Νόμος της διάθλασης – Snell»

http://www.seilias.gr/index.php?option=com_content&task=view&id=79&Itemid=32&catid=17

https://phet.colorado.edu/el/simulation/bending-light

 
8.2 Εφαρμογές της διάθλασης του φωτόςΝα μη διδαχθεί 
8.3 Ανάλυση του φωτόςΝα διδαχθεί μόνο η υποενότητα «Ανάλυση λευκού φωτός». 
8.4 Το χρώμαΝα μη διδαχθεί 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

ΟΧΙ ερωτήσεις – ασκήσεις ή επιμέρους ερωτήματα τα οποία αναφέρονται σε ύλη που αφαιρέθηκε.

Εργαστηριακή δραστηριότητα Εργαστηριακή ΄Ασκηση 12, «Διάθλαση».

 
Κεφ. 9 Φακοί και οπτικά όργαναΝα μη διδαχθεί2
Φακοί: Η όρασή μας στον μικρόκοσμο και τον μεγάκοσμοΝα μη διδαχθεί 
9.1 Συγκλίνοντες και αποκλίνοντες φακοί

Να διδαχθεί .

Ενδιαφέροντα links:

http://www.seilias.gr/index.php?option=com_content&task=view&id=155&Itemid=32&catid=17

https://phet.colorado.edu/sims/geometric-optics/geometric-optics_el.html

 
9.2 Είδωλα φακώνΝα μη διδαχθεί 
9.3 Οπτικά όργανα και το μάτιΝα μη διδαχθεί 
 

Εργαστηριακή δραστηριότητα

Εργαστηριακή άσκηση 13 «Συγκλίνοντες φακοί».

Αν οι συνθήκες δεν το επιτρέπουν τότε τα links:
– http://www.seilias.gr/index.php?option=com_content&task=view&id=155&Itemid=32&catid=17
– https://phet.colorado.edu/sims/geometric-optics/geometric-optics_el.html

 
Κεφ. 10 Ο Ατομικός ΠυρήναςΝα μη διδαχθεί 
Κεφ. 11 Πυρηνικές αντιδράσειςΝα μη διδαχθεί 

 

 

 

Αρχεία

  • Σχολικό βιβλίο, κατεβάστε το εδώ
  • Επαναληπτικό διαγώνισμα, κατεβάστε το αρχείο εδώ
  • Φύλλο εργασίας του πρώτου μαθήματος, κατεβάστε το αρχείο εδώ