Φυσική | ΄Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

Διδακτέα Ύλη 2020/2021

Θα χρησιμοποιηθούν τα βιβλία:

  • Φυσική Β΄ Γυμνασίου, των Ν. Αντωνίου, Π. Δημητριάδη, κ.ά. 2015, ΙΤΥΕ ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ.

  • Φυσική Β΄ Γυμνασίου, Εργαστηριακός οδηγός (νέο) των Ν. Αντωνίου, Π. Δημητριάδη, κ.ά. 2015, ΙΤΥΕ ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ.

  • Φυσική Β’     Γυμνασίου,     ΒΙΒΛΙΟ      ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ,      ΠΙ,     ΟΕΔΒ:     

 

 

 

 

Διδακτική ενότητα

 

Συνιστώμενες διδακτικές πρακτικές

Κεφ. 1 –

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

 
 Προτείνεται να γίνει αναφορά στις μονάδες
1.1 Τα φυσικάκαι μετατροπές τους, λόγω των δυσκολιών
μεγέθη καιπου    συναντούν     οι    μαθητές/τριες     στην
οι μονάδεςεκμάθησή τους.
τους

Τα θεμελιώδη μεγέθη (το μήκος, ο χρόνος και η μάζα)

Παράγωγα μεγέθη (εμβαδόν, όγκος, πυκνότητα)

  
  
  
  
  
  
  
  
  
Κεφ. 2 – Κινήσεις 
 

Προτείνεται να υλοποιηθούν οι

δραστηριότητες για την κατανόηση των

 

 

 

 

2.1 Περιγραφή της κίνησης

εννοιών : Θέση, μετατόπιση, χρονικό διάστημα, διανυσματική ταχύτητα:

«Προσδιορισμός θέσης σώματος» (σελ. 25) και «Σημείο αναφοράς και μετατόπιση» (σελ. 27)

Θα διδαχθούν οι υποενότητες:

·        Χρονικό διάστημα

·        Τροχιά

2.2 Η έννοια της ταχύτητας

Να διδαχθεί η εισαγωγή και οι υποενότητες:

·        Μέση ταχύτητα στην καθημερινή γλώσσα

·        Στιγμιαία ταχύτητα στην καθημερινή γλώσσα

 

 

 

 

 

Να μη διδαχθεί η Διανυσματική περιγραφή της ταχύτητας (Δεν υπάρχει το αναγκαίο

μαθηματικό υπόβαθρο)

2.3 Κίνηση με

σταθερή ταχύτητα

Να μη διδαχθεί

2.4 κίνηση με μεταβαλλόμενη

ταχύτητα

Να μη διδαχθεί

 

 

Εργαστηριακή άσκηση

 

 

Εργαστηριακή δραστηριότητα: Άσκηση 6 του εργαστηριακού οδηγού:

«Μελέτη των ευθύγραμμων κινήσεων».

Κεφ. 3 –

ΔΥΝΑΜΕΙΣ

 

Κίνηση και αλληλεπίδραση: Δύο γενικά χαρακτηριστικά

της ύλης

Να διδαχθεί

 

 

 

 

3.1 Η έννοια της δύναμηςΝα διδαχθεί
3.2 Δύο σημαντικές δυνάμεις στον κόσμοΝα διδαχθεί
3.3 Σύνθεση και ανάλυση δυνάμεων

Να διδαχθούν οι υποενότητες, παράγραφοι

·        Σύνθεση δυνάμεων – Συνισταμένη

·        Σύνθεση δυνάμεων με την ίδια διεύθυνση

·        Σύνθεση δυνάμεων με διαφορετικές

(κάθετες μόνον) διευθύνσεις.

Να μην διδαχθούν οι υποενότητες:

 

 

 

 

 

·        Δύναμη που ασκείται σε τραχιά επιφάνεια

·        Ανάλυση δύναμης

Σημ. Ο χρόνος να χρησιμοποιηθεί για την κατανόηση των αντίστοιχων φαινομένων και νόμων σε μία διάσταση

Προαιρετικά για την υποστήριξη της διδασκαλίας μπορεί να πραγματοποιηθεί η εργαστηριακή άσκηση 8, «Σύνθεση δυνάμεων». (σελ. 41)

·        http://ekfe.eyr.sch.gr/erg_odhgoi/erg_o d_fys_b_gym_new.pdf

3.4 Δύναμη και ισορροπίαΝα διδαχθεί
3.5 Ισορροπία υλικού σημείουΝα διδαχθεί η εισαγωγή (α΄ νόμος Newton) Να μην διδαχθούν η υποενότητα «Ανάλυση δυνάμεων και ισορροπία» όπως και το παράδειγμα 3.2

 

 

 

 

  

3.6 Δύναμη και μεταβολή της

ταχύτητας

Να διδαχθεί
3.7 Δύναμη καιΝα διδαχθεί (γ΄ νόμος Newton)
αλληλεπίδρασηΝα μην διδαχθεί η υποενότητα
 «Εφαρμογές»
  
  
  
  
  
ΕργαστηριακήΕργαστηριακή άσκηση 10, «Μέτρηση
άσκηση 10:Δύναμης – Νόμος του Hooke» (σελ. 47)

Μέτρηση

Δύναμης – Νόμος

http://ekfe.eyr.sch.gr/erg_odhgoi/erg_od_fy s_b_gym_new.pdf
ου Hooke 
  
  
  
Κεφ. 4 – ΠΙΕΣΗΝα διδαχθεί η εισαγωγή «Πίεση και Δύναμη δύο διαφορετικές έννοιες»
4.1 Πίεση

Να διδαχθεί (εκτός του παράδειγμα της

εικόνας 4.4 για τη διείσδυση της πινέζας)

 

 

 

 

4.2 Υδροστατική πίεσηΝα διδαχθεί

4.3

Ατμοσφαιρική πίεση

Να διδαχθεί

Να μην διδαχθεί η υποενότητα «Πως υπολογίζουμε την ατμοσφαιρική πίεση».

4.4 Μετάδοση των πιέσεων στα ρευστά. Αρχή του

Πασκάλ

Να διδαχθεί

4.5 ΄Ανωση –

Αρχή του Αρχιμήδη

Να διδαχθεί
4.6 ΠλεύσηΝα μη διδαχθεί
 

Εργαστηριακή δραστηριότητα Εργαστηριακή άσκηση 12

«΄Ανωση – Αρχή του Αρχιμήδη»

 

 

 

 

 

Εργαστηριακή άσκηση 14,

 

 

 

 

 «΄Ανωση και βάρος του υγρού που εκτοπίζει το σώμα – Η Αρχή του Αρχιμήδη».
Κεφ. 5 ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Ενέργεια: Μια θεμελιώδης έννοια της

φυσικής

Να διδαχθεί

 

5.1 ΄Εργο και Ενέργεια

Να διδαχθεί η 3η παράγραφος «Σήμερα, με την έννοια του έργου … από εσένα στα βιβλία».

Να διδαχθεί: ΄Εργο δύναμης, από τι εξαρτάται το έργο μιας δύναμης, μονάδες έργου, περιπτώσεις έργου

Σημ. Ο χρόνος μελέτης να αφιερωθεί σε εισαγωγικές εφαρμογές όπου η δύναμη και

η μετατόπιση είναι συγγραμμικές.

5.2 Δυναμική – Κινητική ενέργεια. Δύο βασικές μορφές ενέργειας.Να διδαχθεί

 

 

 

 

  

5.3 Η μηχανική

ενέργεια και η διατήρησή της.

Να διδαχθεί η εισαγωγή και η υποενότητα

«Διατήρηση της μηχανικής ενέργειας»

5.4 Μορφές και μετατροπές ενέργειας

Να διδαχθεί

Να μη διδαχθεί η υποενότητα «Θεμελιώδεις μορφές ενέργειας» και «Μετατροπές ενέργειας»

5.5 Διατήρηση της ενέργειαςΝα διδαχθεί (περιληπτικά ενσωματώνοντάς τη στην 5.4 παραγρ.)

5.6 Πηγές

ενέργειας

Να μη διδαχθεί

5.7 Απόδοση

μιας μηχανής

Να μη διδαχθεί
5.8 Ισχύς

Να διδαχθεί

 

Να μη διδαχθεί η «Ισχύς και κίνηση».

Κεφ. 6 –

ΘΕΡΜΟΤΗΤΑ

 

Η θερμότητα και ο ανθρώπινος

πολιτισμός

Να διδαχθεί

 

 

 

 

6.1 Θερμότητα και μέτρηση

θερμοκρασίας

Να μη διδαχθεί

6.2 Θερμότητα:

Μια μορφή ενέργειας

Να διδαχθεί

6.3 Πως μετράμε

τη θερμότητα

Να μη διδαχθεί

6.4

Θερμοκρασία, Θερμότητα και μικρόκοσμος

Να μη διδαχθεί
6.5 Θερμική διαστολή και συστολήΝα διδαχθούν τα είδη διαστολών, μέχρι και διαστολή αερίων ποιοτικά χωρίς μαθηματικές σχέσεις .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Αρχεία

  • Σχολικό βιβλίο, κατεβάστε το εδώ
  • Φύλλο εργασίας του πρώτου μαθήματος, κατεβάστε το αρχείο εδώ