Φυσική| ΄Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

Διδακτέα Ύλη 2019/2020

Θα χρησιμοποιηθούν τα βιβλία:
Φυσική Β΄ Γυμνασίου, των Ν. Αντωνίου, Π. Δημητριάδη, κ.ά. 2015, ΙΤΥΕ ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ.
Φυσική Β΄ Γυμνασίου, Εργαστηριακός οδηγός (νέο) των Ν. Αντωνίου, Π. Δημητριάδη, κ.ά. 2015, ΙΤΥΕ ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ.

 

 

Διδακτική ενότηταΣυνιστώμενες διδακτικές πρακτικέςΠαρατηρήσειςΠροτεινόμενος αριθμός διδακτικών ωρών
Κεφ. 1 – εισαγωγή2

1.1 Οι φυσικές Επιστήμες και η μεθοδολογία τους

1.2 Η επιστημονική μέθοδος

1.3 Τα φυσικά μεγέθη και οι μονάδες τους

Να μην διδαχθεί Να μην διδαχθεί

Να γίνει αναφορά στις μονάδες και μετατροπές τους, λόγω των δυσκολιών που συναντούν οι μαθητές/τριες στην εκμάθησή τους.

Τα θεμελιώδη μεγέθη (το μήκος, ο χρόνος και η μάζα)

Παράγωγα μεγέθη (εμβαδόν, όγκος, πυκνότητα)

Σημ. Η εργαστηριακή άσκηση μέτρησης της πυκνότητας και του όγκου έχει πραγματοποιηθεί στην α΄ γυμν. 
Κεφ. 2 – Κινήσεις8
ΥΛΗ ΚΑΙ ΚΙΝΗΣΗΝα μη διδαχθεί.  
2.1 Περιγραφή της κίνησης

Να μη διδαχθεί. Να γίνουν οbsp; δραστηριότητες

«Προσδιορισμός θέσης σώματος» και «Σημείο αναφοράς και μετατόπιση»

Να διδαχθούν οι υποενότητες: Χρονικό διάστημα Τροχιά

  
2.2 Η έννοια της ταχύτητας

Να διδαχθεί η εισαγωγή και οι υποενότητες:

Μέση ταχύτητα στην καθημερινή γλώσσα

Στιγμιαία ταχύτητα στην καθημερινή γλώσσα

Να μην διδαχθεί η Διανυσματική περιγραφή της ταχύτητας.

Δεν υπάρχει το αναγκαίο μαθηματικό υπόβαθρο. 
2.3 Κίνηση σταθερή ταχύτηταΝα μη διδαχθεί  
2.4 κίνηση με μεταβαλλόμενη ταχύτηταΝα μη διδαχθεί  
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Ερωτ. – Ασκ.

ΟΧΙ ερωτήσεις, ασκήσεις ή επιμέρους ερωτήματα τα οποία αναφέρονται σε ύλη που αφαιρέθηκε.

ΟΧΙ οι ασκήσεις 3, 4, 6, 8.

Εργαστηριακή δραστηριότητα: ΄Ασκηση (6) Μελέτη των ευθύγραμμων κινήσεων

  
Κεφ. 3 – Δυνάμεις14
Κίνηση και αλληλεπίδραση: Δύο γενικά χαρακτηριστικά της ύληςΝα διδαχθεί  
3.1 Η έννοια της δύναμηςΝα διδαχθεί  
3.2 Δύο σημαντικές δυνάμεις στον κόσμοΝα διδαχθεί

http://photodentro.edu.gr/v/item/ds/8521/6203

https://phet.colorado.edu/sims/html/friction/latest/friction_el.html

 
3.3 Σύνθεση και ανάλυση δυνάμεων

Να διδαχθούν οι υποενότητες, παράγραφοι

– Σύνθεση δυνάμεων – Συνισταμένη

– Σύνθεση δυνάμεων με την ίδια διεύθυνση

– Σύνθεση δυνάμεων με διαφορετικές (κάθετες μόνον) διευθύνσεις.

Να μην διδαχθούν οι υποενότητες:

– Δύναμη που ασκείται σε τραχιά επιφάνεια

– Ανάλυση δύναμης

Σημ. Ο χρόνος να χρησιμοποιηθεί για την κατανόηση των αντίστοιχων φαινομένων και νόμων σε μία διάσταση

Προαιρετικά για την υποστήριξη της διδασκαλίας μπορεί να πραγματοποιηθεί η εργαστηριακή άσκηση 8, «Σύνθεση δυνάμεων». 
3.4 Δύναμη και ισορροπίαΝα διδαχθεί  
3.5 Ισορροπία υλικού σημείου

Να διδαχθεί η εισαγωγή (α΄ νόμος Newton)

Να μην διδαχθούν η υποενότητα «Ανάλυση δυνάμεων και ισορροπία» όπως και το παράδειγμα 3.2

  
3.6 Δύναμη και μεταβολή της ταχύτηταςΝα διδαχθεί

http://photodentro.edu.gr/aggregator/lo/photodentro-lor-8521-6203

http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/7777?locale=el

 
3.7 Δύναμη και αλληλεπίδραση

Να διδαχθεί (γ΄ νόμος Newton)

Να μην διδαχθεί η υποενότητα «Εφαρμογές»

  
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

ΟΧΙ ερωτήσεις, ασκήσεις ή επιμέρους ερωτήματα τα οποία αναφέρονται σε ύλη που αφαιρέθηκε.

ΟΧΙ οι ασκήσεις 4, 5, 7, 8, 10, 12,13.

Εργαστηριακή δραστηριότητα

Εργαστηριακή άσκηση 10, «Μέτρηση Δύναμης – Νόμος του Hooke»

  
Κεφ. 4 – ΠίεσηΝα διδαχθεί η εισαγωγή «Πίεση και δύναμη δύο διαφορετικές έννοιες» 14
4.1 Πίεση

Να διδαχθεί (εκτός του παράδειγμα της εικόνας

4.4 για τη διείσδυση της πινέζας)

  
4.2 Υδροστατική πίεσηΝα διδαχθεί  
4.3 Ατμοσφαιρική πίεση

Να διδαχθεί

Να μην διδαχθεί η υποενότητα «Πως υπολογίζουμε την ατμοσφαιρική πίεση».

http://photodentro.edu.gr/v/item/video/8522/963

http://photodentro.edu.gr/v/item/video/8522/910

 
4.4 Μετάδοση των πιέσεων στα ρευστά. Αρχή του ΠασκάλΝα διδαχθείhttp://photodentro.edu.gr/aggregator/lo/photodentro-lor-8521-1678 
4.5 ΄Ανωση – Αρχή του ΑρχιμήδηΝα διδαχθείhttp://photodentro.edu.gr/aggregator/lo/photodentro-aggregatedcontent-8526-8348 
4.6 ΠλεύσηΝα μη διδαχθεί  
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

ΟΧΙ ερωτήσεις, ασκήσεις ή επιμέρους ερωτήματα τα οποία αναφέρονται σε ύλη που αφαιρέθηκε.

ΟΧΙ οι ασκήσεις 1, 8, 9.

Εργαστηριακή δραστηριότητα

Εργαστηριακή άσκηση 12 «΄Ανωση – Αρχή του Αρχιμήδη»

Εργαστηριακή άσκηση 14, «΄Ανωση και βάρος του υγρού που εκτοπίζει το σώμα – Η Αρχή του Αρχιμήδη».

  
Κεφ. 5 Ενέργεια8
Ενέργεια: Μια θεμελιώδης έννοια της φυσικήςΝα διδαχθεί  
5.1 ΄Εργο και Ενέργεια

Να διδαχθεί η 3η παράγραφος «Σήμερα, με την

έννοια του έργου … από εσένα στα βιβλία».

Να διδαχθεί: ΄Εργο δύναμης, από τι εξαρτάται το έργο μιας δύναμης, μονάδες έργου, περιπτώσεις έργου

Σημ. Ο χρόνος μελέτης να αφιερωθεί σε εισαγωγικές εφαρμογές όπου η δύναμη και η μετατόπιση είναι συγγραμμικές.

  
5.2 Δυναμική – Κινητική ενέργεια. Δύο βασικές μορφές ενέργειας.Να διδαχθεί  
5.3 Η μηχανική ενέργεια και η διατήρησή της.

Να διδαχθεί η εισαγωγή και η υποενότητα

«Διατήρηση της μηχανικής ενέργειας»

  
5.4 Μορφές και μετατροπές ενέργειας

Να διδαχθεί

Να μη διδαχθεί η υποενότητα «Θεμελιώδεις μορφές ενέργειας» και «Μετατροπές ενέργειας»

  
5.5 Διατήρηση της ενέργειαςΝα διδαχθεί (περιληπτικά ενσωματώνοντάς τη στην 5.4 παραγρ.)  
5.6 Πηγές ενέργειαςΝα μη διδαχθεί  
5.7 Απόδοση μιας μηχανήςΝα μη διδαχθεί  
5.8 Ισχύς

Να διδαχθεί

Να μη διδαχθεί η «Ισχύς και κίνηση».

  
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

ΟΧΙ ερωτήσεις, ασκήσεις ή επιμέρους ερωτήματα τα οποία αναφέρονται σε ύλη που αφαιρέθηκε.

ΟΧΙ οι ασκήσεις 12γ, 13γ, 16, 17.

  
Κεφ. 6 – Θερμότητα4
Η θερμότητα και ο ανθρώπινος πολιτισμόςΝα διδαχθεί  
6.1 Θερμότητα και μέτρηση θερμοκρασίαςΝα μη διδαχθεί  
6.2 Θερμότητα: Μια μορφή ενέργειαςΝα διδαχθεί  
6.3 Πως μετράμε τη θερμότηταΝα μη διδαχθεί  
6.4 Θερμοκρασία, Θερμότητα και μικρόκοσμοςΝα μη διδαχθεί  
6.5 Θερμική διαστολή και συστολή

Να διδαχθούν τα είδη διαστολών, μέχρι και διαστολή αερίων ποιοτικά χωρίς μαθηματικές σχέσεις .

ΟΧΙ ερωτήσεις, ασκήσεις ή επιμέρους ερωτήματα τα οποία αναφέρονται σε ύλη που αφαιρέθηκε.

ΟΧΙ οι ασκήσεις 4, 5δ, 6, 7, 8, 11.

http://photodentro.edu.gr/aggregator/lo/photodentro-educationalvideo-8522-915

http://photodentro.edu.gr/v/item/video/8522/914

 

 


ΦΥΣΙΚΗ
Β΄ ΤΑΞΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ (ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ)


Θα χρησιμοποιηθούν τα βιβλία:
– Φυσική Β΄ Γυμνασίου, των Ν. Αντωνίου, Π. Δημητριάδη, κ.ά. 2015, ΙΤΥΕ ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ.
– Φυσική Β΄ Γυμνασίου, Εργαστηριακός οδηγός (νέο) των Ν. Αντωνίου, Π. Δημητριάδη, κ.ά. 2015, ΙΤΥΕ ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ.

Διδακτέα ύλη (Περιεχόμενο – Διαχείριση και ενδεικτικός προγραμματισμός)

Σύνολο ελάχιστων προβλεπόμενων ωρών εικοσιπέντε (25)

Σημ. Πέραν των αφαιρούμενων ασκήσεων, ο/η διδάσκων/ουσα επιλύει όσες κρίνει σκόπιμο, ανάλογα με τις ανάγκες του μαθήματος

Διδακτική ενότηταΣυνιστώμενες διδακτικές πρακτικέςΠαρατηρήσειςΠροτεινόμενος αριθμός διδακτικών ωρών
Κεφ. 1 – εισαγωγή1
1.1 Οι φυσικές Επιστήμες και η μεθοδολογία τουςΝα μην διδαχθεί  

1.2 Η επιστημονική μέθοδος

1.3 Τα φυσικά μεγέθη και οι μονάδες τους

Να μην διδαχθεί Να μην διδαχθείΕργαστηριακή άσκηση 1 (μόνο το πείραμα 3) και 2 
Κεφ. 2 – Κινήσεις4
ΥΛΗ ΚΑΙ ΚΙΝΗΣΗΝα μη διδαχθεί.  
2.1 Περιγραφή της κίνησης

Να μη διδαχθεί. Να γίνουν οι δραστηριότητες

«Προσδιορισμός θέσης σώματος» και «Σημείο αναφοράς και μετατόπιση»

Να διδαχθούν οι υποενότητες: Χρονικό διάστημα Τροχιά

  
2.2 Η έννοια της ταχύτητας

Να διδαχθεί η εισαγωγή και οι υποενότητες:

– Μέση ταχύτητα στην καθημερινή γλώσσα

– Στιγμιαία ταχύτητα στην καθημερινή γλώσσα

Να μην διδαχθεί η Διανυσματική περιγραφή της ταχύτητας.

Δεν υπάρχει το αναγκαίο μαθηματικό υπόβαθρο. 
2.3 Κίνηση με σταθερή ταχύτηταΝα μη διδαχθεί  
2.4 κίνηση με μεταβαλλόμενη ταχύτηταΝα μη διδαχθεί  
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

ΟΧΙ ερωτήσεις, ασκήσεις ή επιμέρους ερωτήματα τα οποία αναφέρονται σε ύλη που αφαιρέθηκε.

ΟΧΙ οι ασκήσεις 3, 4, 6, 8.

  
Κεφ. 3 – Δυνάμεις8
Κίνηση και αλληλεπίδραση:   
Δύο γενικά χαρακτηριστικά της ύληςΝα διδαχθεί  
3.1 Η έννοια της δύναμηςΝα διδαχθεί  
3.2 Δύο σημαντικές δυνάμεις στον κόσμοΝα διδαχθεί

http://photodentro.edu.gr/v/item/ds/8521/6203

https://phet.colorado.edu/sims/html/friction/latest/friction_el.html

 
3.3 Σύνθεση και ανάλυση δυνάμεων

Να διδαχθούν οι υποενότητες, παράγραφοι
– Σύνθεση δυνάμεων – Συνισταμένη
– Σύνθεση δυνάμεων με την ίδια διεύθυνση
– Σύνθεση δυνάμεων με διαφορετικές (κάθετες μόνον) διευθύνσεις.

Να μην διδαχθούν οι υποενότητες:
– Δύναμη που ασκείται σε τραχιά επιφάνεια
–  Ανάλυση δύναμης

Σημ. Ο χρόνος να χρησιμοποιηθεί για την κατανόηση των αντίστοιχων φαινομένων και νόμων σε μία διάσταση

Προαιρετικά για την υποστήριξη της διδασκαλίας μπορεί να πραγματοποιηθεί η εργαστηριακή άσκηση 8, «Σύνθεση δυνάμεων».

Η εργαστηριακή άσκηση 10, «Μέτρηση Δύναμης – Νόμος του Hooke», προτείνεται να πραγματοποιηθεί προαιρετικά.

 
3.4 Δύναμη και ισορροπίαΝα διδαχθεί  
3.5 Ισορροπία υλικού σημείου

Να διδαχθεί η εισαγωγή (α΄ νόμος Newton)

Να μην διδαχθούν η υποενότητα «Ανάλυση δυνάμεων και ισορροπία» όπως και το παράδειγμα 3.2.

  
3.6 Δύναμη και μεταβολή της ταχύτηταςΝα διδαχθείhttp://photodentro.edu.gr/aggregator/lo/photodentro-lor-8521-6203 
3.7 Δύναμη και αλληλεπίδραση

Να διδαχθεί (γ΄ νόμος Newton)

Να μην διδαχθεί η υποενότητα «Εφαρμογές»

  
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣΟΧΙ ερωτήσεις, ασκήσεις ή επιμέρους ερωτήματα τα οποία αναφέρονται σε ύλη που αφαιρέθηκε. ΟΧΙ οι ασκήσεις 4, 5, 7, 8, 10, 12, 13.  

Κεφ. 4 – Πίεση

Να διδαχθεί η εισαγωγή «Πίεση και δύναμη δύο διαφορετικές έννοιες»

7
4.1 Πίεση

Να διδαχθεί (εκτός του παράδειγμα της εικόνας

4.4 για τη διείσδυση της πινέζας)

  
4.2 Υδροστατική πίεσηΝα διδαχθεί  
4.3 Ατμοσφαιρική πίεση

Να διδαχθεί

Να μην διδαχθεί η υποενότητα «Πως υπολογίζουμε την ατμοσφαιρική πίεση».

http://photodentro.edu.gr/v/item/video/8522/963

http://photodentro.edu.gr/v/item/video/8522/910

 
4.4 Μετάδοση των πιέσεων στα ρευστά. Αρχή του ΠασκάλΝα μη διδαχθεί  
4.5 ΄Ανωση – Αρχή του ΑρχιμήδηΝα διδαχθείhttp://photodentro.edu.gr/aggregator/lo/photodentro-aggregatedcontent-8526-8348 
4.6 ΠλεύσηΝα μη διδαχθεί  
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

ΟΧΙ ερωτήσεις, ασκήσεις ή επιμέρους ερωτήματα τα οποία αναφέρονται σε ύλη που αφαιρέθηκε.

ΟΧΙ οι ασκήσεις 1, 8, 9 .

  
Κεφ. 5 Ενέργεια5
Ενέργεια: Μια θεμελιώδης έννοια της φυσικήςΝα διδαχθεί  
5.1 ΄Εργο και Ενέργεια

Να διδαχθεί η 3η παράγραφος «Σήμερα, με την

έννοια του έργου … από εσένα στα βιβλία».

Να διδαχθεί: ΄Εργο δύναμης, από τι εξαρτάται το έργο μιας δύναμης, μονάδες έργου, περιπτώσεις έργου.

Σημ. Ο χρόνος μελέτης να αφιερωθεί σε εισαγωγικές εφαρμογές όπου η δύναμη και η μετατόπιση είναι συγγραμμικές.

  
5.2 Δυναμική – Κινητική ενέργεια. Δύο βασικές μορφές ενέργειας.Να διδαχθεί  
5.3 Η μηχανική ενέργεια και η διατήρησή της.Να διδαχθεί η εισαγωγή και η υποενότητα
«Διατήρηση της μηχανικής ενέργειας».
  
5.4 Μορφές και μετατροπές ενέργειαςΝα μη διδαχθεί  
5.5 Διατήρηση της ενέργειαςΝα μη διδαχθεί  
5.6 Πηγές ενέργειαςΝα μη διδαχθεί  
5.7 Απόδοση μιας μηχανήςΝα μη διδαχθεί  
5.8 ΙσχύςΝα μη διδαχθεί  
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

ΟΧΙ ερωτήσεις, ασκήσεις ή επιμέρους ερωτήματα τα οποία αναφέρονται σε ύλη που αφαιρέθηκε.

ΟΧΙ οι ασκήσεις 12γ, 13γ, 16, 17.

 

 

Αρχεία

  • Σχολικό βιβλίο, κατεβάστε το εδώ
  • Θέματα προαγωγικών εξετάσεων από σχολεία, κατεβάστε το αρχείο εδώ
  • Φύλλο εργασίας του πρώτου μαθήματος, κατεβάστε το αρχείο εδώ