Γεωμετρία | ΄Β Λυκείου

Διδακτέα Ύλη 2019/2020

Από το βιβλίο «Ευκλείδεια Γεωμετρία Α΄ ΓΕΛ Τεύχος Β΄» των Αργυρόπουλου Η., Βλάμου Π., Κατσούλη Γ., Μαρκάτη Σ., Σίδερη Π.

 

Κεφάλαιο 7ο Αναλογίες

7.1 Εισαγωγή
7.4 Ανάλογα ευθύγραμμα τμήματα – Αναλογίες
7.5 Μήκος ευθυγράμμου τμήματος
7.6 Διαίρεση τμημάτων εσωτερικά και εξωτερικά ως προς δοσμένο λόγο, χωρίς την απόδειξη της πρότασης και χωρίς την υποπαράγραφο «Διερεύνηση»
7.7 Θεώρημα Θαλή, χωρίς τις αποδείξεις των θεωρημάτων και του πορίσματος και χωρίς τους ορισμούς «συζυγή αρμονικά» και «αρμονική τετράδα»
7.8 Θεωρήματα διχοτόμων τριγώνου, χωρίς τις αποδείξεις των θεωρημάτων και χωρίς τον υπολογισμό των ευθυγράμμων τμημάτων στα οποία η διχοτόμος εσωτερική ή εξωτερική διαιρεί την απέναντι πλευρά
 

Κεφάλαιο 8ο Ομοιότητα

8.1 – Όμοια ευθύγραμμα σχήματα
8.2 – Κριτήρια ομοιότητας, χωρίς τις αποδείξεις των θεωρημάτων Ι, ΙΙ και ΙΙΙ και τις εφαρμογές 1, 2 και 3
 

Κεφάλαιο 9ο Μετρικές σχέσεις

9.1 – Ορθές προβολές
9.2 – Το Πυθαγόρειο θεώρημα
9.3 – Γεωμετρικές κατασκευές
9.4 – Γενίκευση του Πυθαγορείου θεωρήματος, χωρίς την εφαρμογή 2
 

Κεφάλαιο 10ο Εμβαδά

10.1 – Πολυγωνικά χωρία
10.2 – Εμβαδόν ευθυγράμμου σχήματος – Ισοδύναμα ευθύγραμμα σχήματα
10.3 – Εμβαδόν βασικών ευθυγράμμων σχημάτων
10.4 – Άλλοι τύποι για το εμβαδόν τριγώνου, χωρίς την απόδειξη των τύπων Ι και ΙΙΙ
10.5 – Λόγος εμβαδών όμοιων τριγώνων – πολυγώνων, χωρίς την απόδειξη του θεωρήματος ΙΙ
 

Κεφάλαιο 11ο Μέτρηση κύκλου

11.1 – Ορισμός κανονικού πολυγώνου
11.2 – Ιδιότητες και στοιχεία κανονικών πολυγώνων, χωρίς τις αποδείξεις των θεωρημάτων και του πορίσματος
11.3 – Εγγραφή βασικών κανονικών πολυγώνων σε κύκλο και στοιχεία τους, χωρίς τις εφαρμογές 2 και 3
11.4 – Προσέγγιση του μήκους κύκλου με κανονικά πολύγωνα
11.5 – Μήκος τόξου
11.6 – Προσέγγιση του εμβαδού του κύκλου με κανονικά πολύγωνα
11.7 – Εμβαδόν κυκλικού τομέα και κυκλικού τμήματος

Κεφάλαιο 12ο Ευθείες και Επίπεδα στο χώρο

12.1 – Εισαγωγή
12.2 – Η έννοια του επιπέδου και ο καθορισμός του
12.3 – Σχετικές θέσεις ευθειών και επιπέδων
12.4 – Ευθείες και επίπεδα παράλληλα – Θεώρημα Θαλή
12.5 – Γωνία δυο ευθειών – Ορθογώνιες ευθείες
12.6 – Απόσταση σημείου από επίπεδο – Απόσταση παραλλήλων επιπέδων

 

Αρχεία

  • Σχολικό βιβλίο, κατεβάστε το εδώ
  • Θέματα προαγωγικών εξετάσεων από σχολεία, κατεβάστε το αρχείο εδώ