Φυσική Προσανατολισμού Γ Λυκείου

Διδακτέα Ύλη 2019/2020

Από το Βιβλίο: «ΦΥΣΙΚΗ-ΤΕΥΧΟΣ Α΄» των Αλεξάκη Ν., Αμπατζή Στ., Βλάχου Α. Ι., Γκουγκούση Γ., Γραμματικάκη Γ.Ι., Καραπαναγιώτη Α. Β., Κόκκοτα Β.Π., Κουντούρη Β., Μοσχοβίτη Ν.,Οβαδία Σ., Περιστερόπουλου Εμ. Π., Πετρόχειλου Κλ., Σαμπράκου Μ., Τιμοθέου Β. Γ. Ψαλιφά Αρ.

ΚΕΦ 4. ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΣΜΟΣ (23 ΔΩ)*

4.1Μαγνητικό πεδίο (εκτός από τις παραγράφους (γ) «Πού οφείλονται οι μαγνητικές ιδιότητες των σωμάτων» και (δ) «Τρόποι μαγνήτισης υλικών)
4.2Μαγνητικό πεδίο ρευματοφόρων αγωγών
4.3Ηλεκτρομαγνητική δύναμη
4.4Η ύλη μέσα στο μαγνητικό πεδίο
4.6Ηλεκτρομαγνητική επαγωγή

Να μην περιληφθούν ερωτήσεις, ασκήσεις, προβλήματα επαγωγικής τάσης σε ράβδο που κινείται σε κεκλιμένο επίπεδο και προβλήματα επαγωγικής τάσης σε ράβδο σε συνδυασμό με πηγή ΗΕΔ.

Όχι τα προβλήματα 20, 33, 35, 36, 38, 41, 47, 48β, 49, 50, 56, 57, 58, 59, 60.

Από το Βιβλίο: «ΦΥΣΙΚΗ-ΤΕΥΧΟΣ Β΄» των Ιωάννου Α., Ντάνου Γ., Πήττα Α., Ράπτη Στ.

ΚΕΦ 5. ΕΠΑΓΩΓΗ (14 ΔΩ)

5-6Στρεφόμενο πλαίσιο – εναλλασσόμενη τάση
5-7Εναλλασσόμενο ρεύμα
5-8Ενεργός ένταση – Ενεργός τάση
5-9Ο νόμος του Joule – Ισχύς του εναλλασσόμενου ρεύματος

Να μην περιληφθούν τα προβλήματα: 43, 44, 45, 52-57, 61, 63-69.

Τα υπόλοιπα προβλήματα και ασκήσεις του παρόντος κεφαλαίου μπορούν να αξιοποιηθούν και στο προηγούμενο κεφάλαιο 4 του ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΣΜΟΥ.

β) η εκτέλεση των παρακάτω πειραμάτων όπως περιγράφονται στον εργαστηριακό Οδηγό*:
– Μέτρηση του πλάτους εναλλασσόμενης τάσης με παλμογράφο

Από το βιβλίο: «ΦΥΣΙΚΗ-ΤΕΥΧΟΣ Γ΄» των Ιωάννου Α., Ντάνου Γ., Πήττα Α., Ράπτη Στ.

ΚΕΦ 5. ΚΡΟΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΚΙΝΗΣΕΙΣ (12 ΔΩ)

5.1Εισαγωγή
5.2Κρούσεις
5.3Κεντρική ελαστική κρούση δύο σφαιρών
5.4Ελαστική κρούση σώματος με άλλο ακίνητο πολύ μεγάλης μάζας

Να μη διδαχθούν τα προβλήματα: 46, 49.

Παρατήρηση: Το παρόν ΚΕΦ 5. ΚΡΟΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΚΙΝΗΣΕΙΣ, να διδαχθεί πριν από το ΚΕΦ 1. ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ-ΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΙΣ. Οι κρούσεις, ως φαινόμενο, χρησιμοποιούνται σε ασκήσεις και προβλήματα του βιβλίου τόσο στο ΚΕΦ 1. ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ-ΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΙΣ όσο και στο ΚΕΦ 4. ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΣΤΕΡΕΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ. Ως εκ τούτου, εάν η διδασκαλία του ΚΕΦ 5. προηγηθεί, τότε θα αποφευχθούν τυχόν παλίνδρομες ενέργειες μεταξύ της χρήσης πλαστικών και ελαστικών κρούσεων.

ΚΕΦ.1 ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ – ΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΙΣ (20 ΔΩ)

1.1Εισαγωγή
1.2Περιοδικά φαινόμενα
1.3Απλή αρμονική ταλάντωση
1.4Φθίνουσες ταλαντώσεις – (εκτός από «Β. ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΙΣ»)
1.5Εξαναγκασμένες ταλαντώσεις – (εκτός από «Β. ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΙΣ», από το 1-6β: Μόνο τις εφαρμογές του συντονισμού στις μηχανικές ταλαντώσεις)
1.6Σύνθεση ταλαντώσεων

 

ΚΕΦ.3 ΡΕΥΣΤΑ ΣΕ ΚΙΝΗΣΗ (16 ΔΩ)

3.1Εισαγωγή
3.2Υγρά σε ισορροπία
3.3Ρευστά σε κίνηση
3.4Διατήρηση της ύλης και εξίσωση συνέχειας
3.5Διατήρηση της ενέργειας και εξίσωση Bernoulli. Εξαιρούνται οι εφαρμογές 3. 1 και 3.3

Εξαιρούνται οι δραστηριότητες καθώς και οι ασκήσεις: 11, 13, 14, 22, 30.

ΚΕΦ.4 ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΣΤΕΡΕΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ (35 ΔΩ)

4.1Εισαγωγή
4.2Κινήσεις των στερεών σωμάτων
4.3Ροπή δύναμης
4.4Ισορροπία στερεού σώματος
4.5Ροπή αδράνειας
4.6Θεμελιώδης νόμος της στροφικής κίνησης
4.7Στροφορμή
4.8Διατήρηση της στροφορμής
4.9Κινητική ενέργεια λόγω περιστροφής
4.10Έργο κατά τη στροφική κίνηση

Εξαιρούνται οι ασκήσεις: 25, 70.

 

Αρχεία

  • Σχολικό βιβλίο, κατεβάστε το Τεύχος Α εδώ
  • Σχολικό βιβλίο, κατεβάστε το Τεύχος Β εδώ
  • Σχολικό βιβλίο, κατεβάστε το Τεύχος Γ εδώ
  • Θέματα πανελλαδικών εξετάσεων 2019, κατεβάστε τα εδώ