Από το βοήθημα “Πρόοδος” στη σελίδα 38 τις ασκήσεις Δ.15 και Δ.19. έπειτα από την σελίδα 35 στο βοήθημα τις ασκήσεις: Γ. 137, Γ.138, Γ.139, Γ.140. Και τέλος στη σελίδα 112 τις ασκήσεις: 7, 9, 10, 13, 14, 15, 16

Skip to content