Περιγραφή της κίνησης: θέση, μετατόπιση, μέση ταχύτητα

Διαβάζουμε την αντίστοιχη θεωρία από το τετράδιο μας.

Λύνουμε το φύλλο εργασίας (02). Μπορείς να κατεβάσεις το φύλλο εργασίας (02) εδώ

Skip to content