Κάνουμε τις ασκήσεις 2.22 και 2.23 από το φυλλάδιο που σας έχω δώσει.

Skip to content