Εξισώσεις α βαθμού

Κάνουμε τις ερωτήσεις κατανόησης 1 μέχρι 3 και ασκήσεις 1 μέχρι 3 σελίδα 20 του σχολικού. Διαβάζουμε πολύ καλά την θεωρία από το αρχείο που ακολουθεί. Την αντιγράφουμε στο τετράδιο μας.

Skip to content