Διαβάζουμε την παράγραφο 1.1 από το σχολικό βιβλίο.

Λύνουμε το παράδειγμα 15 από το σχολικό βιβλίο

Μπορείς να κατεβάσεις το σχολικό βιβλίο εδώ

Skip to content