Μονώνυμα-Πράξεις Μονωνύμων

Διαβάζουμε τις σελίδες 25,26 και 30. Επίσης διαβάζουμε και όσα γράψαμε στο τετράδιο.

Ασκήσεις: όλες στη σελίδα 29 και τις ασκήσεις 1,2 και 3 στη σελίδα 32

Skip to content