Πυθαγόρειο Θεώρημα

Να ξέρετε το Πυθαγόρειο Θεώρημα και το αντίστροφο.

Να κάνετε τις ασκήσεις 1 μέχρι 10 στις σελίδες 48 και 49 από το βοήθημα.

Skip to content