Από το παρακάτω αρχείο που επισυνάπτω κάνουμε τις ασκήσεις:

Σελ 92 όλες

Σελ 99 ασκήσεις 18.1 μέχρι 18.8

Επίσης 18.22, 18.23 και 18.30 μέχρι 18.36

 

 

Skip to content