Κάνουμε τις ασκήσεις από το βοήθημα:

σελ. 115 – ασκήσεις 4.11, 4.13, 4.16, 4.17, 4.20 και 4.21

σελ 116 – ασκήσεις 4.28, 4.29, 

και όλες τις ασκήσεις σελίδα 17.

Skip to content