Ταυτότητες

By October 23, 2023October 24th, 2023Άλγεβρα

Να ξέρετε τις δύο πρώτες ταυτότητες και τις αποδείξεις τους. Κάνουμε τις ασκήσεις στο σχολικό σελίδα 49 από την 1 μέχρι και την 5

Από το φυλλάδιο που ακολουθεί τις ασκήσεις: 8,16, 8,17, 8,19, 8,20

Skip to content