Τέστ στις Δυνάμεις

Στο επόμενο μάθημα θα έχετε δεκαπεντάλεπτο τέστ στις δυνάμεις.

Ασκήσεις μέχρι την 11 στις σελίδες 23 και 24. 

Skip to content