Τετραγωνική ρίζα

Διαβάζουμε καλά όσα γράψαμε στο τετράδιο. Κάνουμε τις ερωτήσεις κατανόησης στη σελίδα 22 και στη σελίδα 23 όλες. Και κάνουμε και τις ασκήσεις 1 έως 4 στην σελίδα 23.

Skip to content