Τετάρτη 27/09/2023 – Διαγώνισμα στους ρητούς αριθμούς

By September 21, 2023October 12th, 2023Άλγεβρα

Δυνάμεις ρητών με εκθέτη φυσικό και ιδιότητες. (Διαβάζουμε τετράδιο και σελίδα 138 σχολικό) 

Δυνάμεις ρητών με εκθέτη ακέραιο και ιδιότητες. (Διαβάζουμε τετράδιο και σελίδα 140 σχολικό)

Αριθμητικές παραστάσεις με δυνάμεις ρητών. 

Ασκήσεις θα έχει σαν αυτές που λύνουμε στο φροντιστήριο.

Skip to content